Photo courtesy of Egyptian Tourism Authority
Chrismatories of the monastery